Počet záznamů: 1  

Buddhistický chrám - tvůrčí zpracování společenskovědních témat v hodině výtvarné výchovy

  1. SVOBODOVÁ, Anna (dis). Buddhistický chrám - tvůrčí zpracování společenskovědních témat v hodině výtvarné výchovy. 77 listů. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2019. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=177075>

Počet záznamů: 1