Počet záznamů: 1  

Rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětových vztazích výtvarné výchovy, informačních a komunikačních technologií a českého jazyka

  1. POSLUŠNÝ, Josef (dis). Rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětových vztazích výtvarné výchovy, informačních a komunikačních technologií a českého jazyka. 112 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2018. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=181676>

Počet záznamů: 1