Počet záznamů: 1  

Humor ve škole

  1. ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 189 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 412. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1249860&lang=cs&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover> ISBN 978-80-210-8222-9.

Počet záznamů: 1