Počet záznamů: 1  

Excel pro přírodovědce

  1. MAKOVIČKA, Jiří. Excel pro přírodovědce. Vydání první. V Praze : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 1 online zdroj (174 stran). Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1338004&lang=cs&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_2> ISBN 978-80-246-3143-1.

Počet záznamů: 1