Počet záznamů: 1  

Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století

  1. STEHLÍK, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 1 online zdroj (217 stran). Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filosofická fakulta, č. 415. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1249862&lang=cs&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover> ISBN 978-80-210-8225-0.

Počet záznamů: 1