Počet záznamů: 1  

Aplikovaná statistika

  1. SKALSKÁ, Hana. Aplikovaná statistika. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. 233 s. ISBN 978-80-7435-320-8.

Počet záznamů: 1