Počet záznamů: 1  

Vietnam v éře západních velmocí

  1. SCHWARZ, Michal - SRBA, Ondřej. Vietnam v éře západních velmocí. Vydání první. Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. 1 online zdroj (190 stran). Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 461. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1605994&lang=cs&site=eds-live> <http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/136869> ISBN 978-80-210-8734-7.

Počet záznamů: 1