Počet záznamů: 1  

Hledání významu v umělecké narativní ilustraci

  1. KLIMEŠ, Jan. Hledání významu v umělecké narativní ilustraci. Vydání první. Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. 1 online zdroj (279 stran). Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, 442. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1605980&lang=cs&site=eds-live> <http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/136424> ISBN 978-80-210-8718-7.