Počet záznamů: 1  

Manažerská ekonomika

  1. HOBZA, Vladimír - HOBZA, Vladimír - SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva. Manažerská ekonomika : kapitoly k finanční analýze : výkladový text, příklady a případové studie. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 1 online zdroj (96 stran). Skripta. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1440568&lang=cs&site=eds-live> ISBN 978-80-244-4890-9.

Počet záznamů: 1