Počet záznamů: 1  

Analýza vlivu technologie zpracování na vybrané vlastnosti daného polymeru

  1. PONIKELSKÝ, Josef (dis). Analýza vlivu technologie zpracování na vybrané vlastnosti daného polymeru. 96 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2018. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=180139>

Počet záznamů: 1