Počet záznamů: 1  

Abjection

  1. HOLOUBKOVÁ, Berta (dis). Abjection. 35 listů. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2018. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=178542>

Počet záznamů: 1