Počet záznamů: 1  

Buddhismus, jeho difúze a rozšíření v moderní době

  1. TICHÝ, Jiří (dis). Buddhismus, jeho difúze a rozšíření v moderní době [Buddhism, its diffusion and expansion in modern age /]. 52 listů, 8 nečíslovaných listů příloh. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2018. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00179655>

Počet záznamů: 1