Počet záznamů: 1  

Tvorba informačního systému pro ohrožené kulturní dědictví - případová studie Krušnohorská železnice Osek - Dubí - Moldava, kulturní památka

  1. KRUPIČKOVÁ, Martina (dis). Tvorba informačního systému pro ohrožené kulturní dědictví - případová studie Krušnohorská železnice Osek - Dubí - Moldava, kulturní památka. 147 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2017. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00176448>

Počet záznamů: 1