Počet záznamů: 1  

Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis

  1. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vyd. 1. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 136 s. ISBN 978-80-557-0234-6.

Počet záznamů: 1