Počet záznamů: 1  

Analyticko-chemické hodnocení půdních mikrobních společenstev při fytoremediaci s využitím Miscantthus x giganteus

  1. HOLUBOVÁ, Michaela (dis). Analyticko-chemické hodnocení půdních mikrobních společenstev při fytoremediaci s využitím Miscantthus x giganteus. 68 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2018. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=178274>

Počet záznamů: 1