Počet záznamů: 1  

Masáž a regenerace ve sportu

  1. HOŠKOVÁ, Blanka - MAJOROVÁ, Simona - NOVÁKOVÁ, Pavlína. Masáž a regenerace ve sportu. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 1 online zdroj (112 stran). Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1045439&lang=cs&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_1> ISBN 978-80-246-3103-5.

Počet záznamů: 1