Počet záznamů: 1  

12 trendů v české softwarové ekonomice

  1. ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice : technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 1 online zdroj (ix, 258 s.). Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=992719&lang=cs&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_140> ISBN 978-80-210-6803-2.
Počet záznamů: 1