Počet záznamů: 1  

Potencionality

  1. KROMBHOLZ, Jan (dis). Potencionality : procesuální site specific instalace. 40 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2017. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=175383>

Počet záznamů: 1