Počet záznamů: 1  

Faktory ovlivňující žákovu úspěšnost v testech zjišťujících připravenost z matematiky na víceletá gymnázia

  1. ŠRÁMKOVÁ, Kateřina (dis). Faktory ovlivňující žákovu úspěšnost v testech zjišťujících připravenost z matematiky na víceletá gymnázia. 81 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2017. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=175375>

Počet záznamů: 1