Počet záznamů: 1  

Co drží společnost pohromadě?

  1. NĚMECKÝ, Marek. Co drží společnost pohromadě? : pojetí societální komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 197 stran. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1836391> ISBN 978-80-246-3009-0.

Počet záznamů: 1