Počet záznamů: 1  

Analýza příčin změny obrobitelnosti vybrané hliníkové slitiny

  1. HAMMERLINDL, Lukáš (dis). Analýza příčin změny obrobitelnosti vybrané hliníkové slitiny. 65 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2016. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=175350>

Počet záznamů: 1