Počet záznamů: 1  

Hledání vizuální rozkoše - projekce ideálů na přelomu tisíciletí

  1. VYSKOČILOVÁ, Alena (dis). Hledání vizuální rozkoše - projekce ideálů na přelomu tisíciletí. 116 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2016. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=176179>