Počet záznamů: 1  

Aplikace herních principů do výuky výtvarných předmětů v sekundárním vzdělávání

  1. ŠTEFANOVÁ, Eva (dis). Aplikace herních principů do výuky výtvarných předmětů v sekundárním vzdělávání. 75 listů. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2015. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=172706>

Počet záznamů: 1