Počet záznamů: 1  

Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD

  1. MICHALOVÁ, Zdeňka et al. Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 2015. 239 stran. Dostupné na internetu: <http://inkluze.ujep.cz/files/determinanty_inkluzivniho_vzdelavani_deti_s_adhd.pdf> ISBN 978-80-7414-934-4.

Počet záznamů: 1