Počet záznamů: 1  

Chemické modifikace povrchů rozdílných substrátů a jejich charakterizace

  1. BENKOCKÁ, Monika (dis). Chemické modifikace povrchů rozdílných substrátů a jejich charakterizace [rukopis]. 2015. 49 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2015. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=171484>

Počet záznamů: 1