Počet záznamů: 1  

3D vizualizace vývoje krajiny města Kadaně

  1. WIESNEROVÁ, Iveta (dis). 3D vizualizace vývoje krajiny města Kadaně [3D visualization of landscape development of Kadaň /]. 64 listů, 8 nečíslovaných listů příloh. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2015. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=169925>

Počet záznamů: 1