Počet záznamů: 1  

Aplikace principů psychodynamicky orientované výtvarné výchovy s jedinci se středně těžkou mentální retardací

  1. ČERNOHORSKÁ, Tereza (dis). Aplikace principů psychodynamicky orientované výtvarné výchovy s jedinci se středně těžkou mentální retardací [rukopis]. 2015. 84 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2015. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=167791>