Počet záznamů: 1  

Třetí strana trojúhelníku

  1. VANĚK, Miroslav - MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum : Fakulta humanitních studií, 2015. 326 stran. Orální historie a soudobé dějiny. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=988952&lang=cs&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_2> ISBN 978-80-246-2931-5.

Počet záznamů: 1