Počet záznamů: 1  

Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 1

  1. BOĎOVÁ, Veronika - HUTYROVÁ, Miluše - RŮŽIČKA, Michal. Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 1. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 103 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3723-1.

Počet záznamů: 1