Počet záznamů: 1  

Hodnocení obrobitelnosti vybraných hliníkových slitin z pohledu tvorby třísky

  1. KRAUS, Pavel (dis). Hodnocení obrobitelnosti vybraných hliníkových slitin z pohledu tvorby třísky [rukopis]. 2014. 69 l., [16] l. příl. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2014. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=170257>

Počet záznamů: 1