Počet záznamů: 1  

Rozvoj předmatematického a matematického myšlení v Montessori pedagogice

  1. MAREŠOVÁ, Svatava (dis). Rozvoj předmatematického a matematického myšlení v Montessori pedagogice [rukopis]. 2014. 97 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2014. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=167955>

Počet záznamů: 1