Počet záznamů: 1  

Obraz V.V. Putina v ruských a západních médiích

  1. BODNIEV, Danzan (dis). Obraz V.V. Putina v ruských a západních médiích [rukopis]. 2014. 31 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2014. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00168253>

Počet záznamů: 1