Počet záznamů: 1  

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku

  1. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 1158-1222]. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2013. xx, 340 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-444-5.