Počet záznamů: 1  

Kapitoly z dějin výtvarných oborů

  1. DYTRTOVÁ, Kateřina. Kapitoly z dějin výtvarných oborů : studijní texty pro studenty vizuálních oborů. 2., přeprac. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, c2013. 201 s. ISBN 978-80-7414-687-9.

Počet záznamů: 1