Počet záznamů: 1  

Advances in applied social psychology

  1. KIDD, Robert F. - SAKS, Michael J. Advances in applied social psychology [elektronický zdroj]. Volume 2. Hillsdale : L. Erlbaum Associates, 1983. Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 1983. 1 online zdroj (xi, 269 s.). Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=634186> ISBN 9781134921904.

Počet záznamů: 1