Počet záznamů: 1  

Cinematic language in photography

  1. BLIŽÍKOVÁ, Andrea (dis). Cinematic language in photography [rukopis]. 2013. 47 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2013. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00167174>

Počet záznamů: 1