Počet záznamů: 1  

Budapešť - skryto turistům

  1. MALOTÍNOVÁ, Kateřina (dis). Budapešť - skryto turistům [rukopis]. 2013. 44 l., [8] l. příl. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2013. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=167163>