Počet záznamů: 1  

Pohybová aktivita v sekundární prevenci dětské obezity

  1. BAUDIS, Martin (dis). Pohybová aktivita v sekundární prevenci dětské obezity [rukopis]. 2013. 55 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2013. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=164659>