Počet záznamů: 1  

Pohybová aktivita v sekundární prevenci dětské obezity

  1. BAUDIS, Martin (dis). Pohybová aktivita v sekundární prevenci dětské obezity [rukopis]. 2013. 55 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2013. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00164659>

Počet záznamů: 1