Počet záznamů: 1  

Ateliér veškerého sochařství

  1. BERANOVÁ, Pavla. Ateliér veškerého sochařství : ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze = The studio of universal sculpture : the studio of Kurt Gebauer at the Academy of Arts, Architecture & Design, Prague. Vyd. 1. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, c2010. 477 s. Edice A. Gesamt ; sv. 2. ISBN 978-80-86863-30-6.