Počet záznamů: 1  

Biodegradace ropných látek v půdě: sledování mikrobního společenstva po augmentaci

  1. BURDOVÁ, Hana (dis). Biodegradace ropných látek v půdě: sledování mikrobního společenstva po augmentaci [rukopis]. 2012. 56 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2012. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=161386>