Počet záznamů: 1  

Biodegradace ropných látek v půdě pomocí přirozených a vnesených mikroorganismů

  1. KOTEK, Petr (dis). Biodegradace ropných látek v půdě pomocí přirozených a vnesených mikroorganismů [rukopis]. 2012. 77 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2012. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=156136>