Počet záznamů: 1  

Adaptace seniorů na nové prostředí v domově pro osoby se zdravotním postižením

  1. STUDNIČKOVÁ, Lucie (dis). Adaptace seniorů na nové prostředí v domově pro osoby se zdravotním postižením [rukopis]. 2012. 49 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 2012. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00159039>

Počet záznamů: 1