Počet záznamů: 1  

Detekce organických polutantů v půdě pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií

  1. PĚKNICOVÁ, Jana (dis). Detekce organických polutantů v půdě pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií [rukopis]. 2011. 73 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra průmyslových technologií a techniky, 2011. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=84813>