Počet záznamů: 1  

3D vizualizace a generování krajiny

  1. HENZL, Martin (dis). 3D vizualizace a generování krajiny [rukopis]. 2011. 63 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2011. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=142493>