Počet záznamů: 1  

Barevná angličtina

  1. KAFKOVÁ, Helena. Barevná angličtina : integrace výuky angličtiny a výtvarné výchovy : metodická příručka určená učitelům a vychovatelům dětí předškolního věku a prvního stupně ZŠ. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. 80 s. Texty pro učitele. ISBN 978-80-7290-374-0.