Počet záznamů: 1  

Dosažení jakosti superfinišovaného povrchu klikového hřídele

  1. LATTNER, Michal (dis). Dosažení jakosti superfinišovaného povrchu klikového hřídele [rukopis]. 2010. 61 listů, 57 listů příloh. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2010. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=111279>

Počet záznamů: 1