Počet záznamů: 1  

The birth, life and death of instant analogue photography

  1. HOLLAND, Martin (dis). The birth, life and death of instant analogue photography [rukopis]. 2010. 46 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2010. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00124193>

Počet záznamů: 1