Počet záznamů: 1  

Psychosociální adaptace klientek po hysterectomii s onkogynekologickou diagnózou

  1. ČERNÁ, Martina (dis). Psychosociální adaptace klientek po hysterectomii s onkogynekologickou diagnózou [rukopis]. 2010. 80 l. : [8] l. příl. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií, 2010. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=104176>

Počet záznamů: 1