Počet záznamů: 1  

The construction of reality

  1. DRAHOKOUPILOVÁ, Alena (dis). The construction of reality [rukopis]. 2010. 58 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2010. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=84194>

Počet záznamů: 1