Počet záznamů: 1  

The construction of reality

  1. DRAHOKOUPILOVÁ, Alena (dis). The construction of reality [rukopis]. 2010. 58 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2010. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00084194>

Počet záznamů: 1